Прописка та виписка громадян

Портал «Юристъ» — Ваш успех в учебе и работе! Бесплатная юридическая консультация: Административное право жуть проживати або тимчасово перебувати фізичні.

Портал «Юристъ» — Ваш успех в учебе и работе!


Бесплатная юридическая консультация:

Административное право

жуть проживати або тимчасово перебувати фізичні особи, які відлові- . дно до їх правового статусу, відносяться до слідуючих категорій.

Оглавление:

1. Громадяни України, які постійно проживають або тимчасово перебувають в Україні. Постійно проживаючі, громадяни України посвідчують свою особу національним паспортом громадянина України (нового зразка) або паспортом колишнього СРСР з відповідною відміткою щодо належності до громадянства України (старого зразка) та про прописку. Громадяни України, які постійно проживають за кордоном, можуть тимчасово перебувати в Україні необмежене за дійсними паспортами громадянина України для виїзду за кордон (нового зразка) з відміткою про реєстрацію в консульському представництві України за кордоном.

2. Іноземні громадяни, які постійно проживають в Україні. Ця категорія іноземних осіб проживає в Україні по своїх національних паспортах та українських документах — посвідок на проживання в Україні для іноземців з відміткою про прописку. Тимчасово пербу-ваючі іноземні громадяни (без дипломатичного статусу) перебувають в Україні за своїми національними паспортами з відповідною українською візою на право в’їзду та перебування в Україні. Національні паспорти цих іноземних громадян, в тому числі працюючих в Україні, повинні бути зареєстровані протягом трьох днів в органах внутрішніх справ на термін дії української візи. Іноземці, які навчаються в учбових закладах України реєструються на термін дії угоди на навчання в конкретному учбовому закладі. Термін дії української візи при цьому не враховується. Тимчасово перебуваючі іноземні громадяни, які в’їжджають в Україну безвізове, відповідно до Міжурядових угод, повинні зареєструвати свої національні паспорти протягом трьох днів в органах внутрішніх справ.

3. Особи без громадянства, які проживають в Україні. Ця категорія осіб проживає в Україні на підставі українських документів -посвідок на проживання в Україні для осіб без громадянства з відміткою про прописку. Особи без громадянства, які тимчасово в’їхали в Україну з країн ‘їх постійного проживання повинні зареєструвати в органах внутрішніх справ свої документи, що видані державами їх постійного проживання на термін дії в*їздної української візи. Особи цієї категорії, які в’їхали в Україну на навчання, реєструють свої документи в органах внутрішніх справ на термін дії угоди на навчання.

4. Біженці проживають в Україні на підставі посвідчень біженця, виданих міграційними службами Державного комітету націс наль-

ностей та міграції України. Ці особи повинні зареєструватись в ор ганах внутрішніх справ на термін дії посвідчення біженця. Ц Іноземні громадяни, які в’їжджають в Україну з метою праце- I влаштування реєструють національні паспорти в органах внутріш- ? ніх справ на термін дії дозволу на працевлаштування, що видається І Державним центром зайнятості населення Міністерства праці та І соціальної політики України. З метою зайняття підприємницькою і діяльністю на території України іноземні громадяни реєструють національні паспорти в органах внутрішніх справ на термін дії до- і; зволів на підприємницьку діяльність.


Бесплатная юридическая консультация:

J Громадяни іноземних країн, які в’їжджають в Україну з іншою І метою, реєструють свої національні паспорти в органах внутрішніх ‘ справ на термін, який вказаний у клопотанні юридичних та фізич них осіб, що знаходяться в Україні.

Постійне або тимчасове проживання громадянина за відповідною адресою повинно бути у встановленому порядку зареєстровано : в органах внутрішніх справ або у виконкомах селищних та сільських Рад з метою статистичного та персонального обліку населення.

Прописка оформляється проставленням відповідних штампів у І паспортах або інших документах, посвідчуючих особу громадянина, а також у картках прописки або домових книгах. Діти, які не досяг-ли 16-річного віку і проживають окремо від батьків (опікунів) прописуються по свідоцтвам про народження.

Прописка може бути тимчасовою або постійною. Тимчасово прописуються громадяни, які прибули для тимчасового проживання із однієї місцевості в іншу в строк, більший ніж півтора місяця.

Постійна прописка надається громадянам, постійно проживаючим у даному населеному пункті або прибулим у нього для постійного проживання. Громадяни, які прибули із однієї місцевості в іншу на строк до півтора місяця, повинні зареєструватися в установах або у посадових осіб, у віденні яких знаходяться будинки чи інші житлові приміщення, де зупинився прибулий.


Бесплатная юридическая консультация:

В деяких випадках для прописки потрібна особиста явка громадянина в орган внутрішніх справ. Особи, звільнені із місць позбавлення волі, повинні з’явитися в орган внутрішніх справ, маючи довідку про звільнення. З ними проводиться профілактична бесіда, встановлюються подальші наміри, може бути здійснена допомога у працевлаштуванні. Вони беруться на облік, а по відношенню до відповідної категорії встановлюється адміністративний нагляд.

Особиста присутність потрібна для прописки громадян, які не виписались з останнього місця проживання, для встановлення причин невиписки. Особа не може бути прописана постійно одразу в двух місцях, бо це заплутає статистичні та персональні обліки населення.

На всих прописуємих (постійно або тимчасово) заповнюються адресні листки прибуття, котрі направляються в адресно-дозідкове бюро, де вкладуються в картотеки ведення адресно-довідкової роботи.

Паспорти та інші документи у триденний строк надсилаються у підрозділи паспортної служби органів внутрішніх справ або у відповідні виконкоми селищних або сільських Рад.

Особи, яким відмовлено у прописці, повинні виїхати із даного населеного пункту у семидобовий строк.


Бесплатная юридическая консультация:

Органи внутрішніх справ, виконкоми селищних, сільських Рад проводять виписку громадян із свого місця проживання. Громадяни повинні виписуватися, якщо вони вибувають в іншу місцевість для постійного або тимчасового проживання на строк більше ніж півтора місяця, за виключенням вибулих у відрядження, відпочинок та лікування. Громадяни повинні виписуватися при переїзді на другу адресу в середині одного населеного пункту.

У паспортах вибуваючих проставляються штампи про виписку, а в картках прописки або домових книгах робиться відмітка, куди відбула особа, яка виписалась. На вибулих заповнюються листки вибуття, котрі направляються в адресно-довідкові бюро, де вони вкладаються у картотеки, а листки прибуття на цих осіб із картотек вилучаються.

Источник: http://lawbook.online/page/administrat/ist/ist-9—idz-ax242—nf-22.html

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ («ПРОПИСКА ТА ВИПИСКА») В УКРАЇНІ

4 квітня 2016 року в Україні змінилися правила реєстрації місця проживання. Відбулося це у зв’язку з внесенням змін до Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та затвердженням нових Правил реєстрації місця проживання (Постанова КМУ №207 від 02.03.2016 р.).

Головною відмінністю нового порядку стало те, що реєстраційні дії тепер здійснюють не органи міграційної служби як було раніше, а органи місцевого самоврядування.


Бесплатная юридическая консультация:

У цій статті наведено основні положення нових правил і процедур «прописки» і «виписки» в Україні в 2016 році.

Не зайвим буде нагадати, що поняття «прописка» хоча і продовжує використовуватися в суспільстві в розмовній мові, проте вже застаріло і в наразі в законодавстві не існує (замість нього діє процедура «реєстрація місця проживання»).

1. Куди звертатися для реєстрації місця проживання чи зняття з реєстрації («прописки» чи «виписки»)

Відповідно до ст.3 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» та п.3 Правил реєстрації місця проживання реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання здійснюється виконавчим органом сільської, селищної або міської ради або сільським головою (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено).

Згідно з ч.3 ст.6 Закону, п.8 Правил з питань «прописки» необхідно звертатися до органу реєстрації безпосередньо (тобто до відповідного органу місцевого самоврядування) або до центру надання адміністративних послуг (у випадку, якщо такий центр створено і він надає цю послугу у вашій територіально-адміністративній одиниці).

Наприклад, контакти центрів надання адміністративних послуг, в які необхідно звертатися для «прописки» чи «виписки», можна знайти на відповідних сайтах для Києва, Харкова, Львова, Одеси, Дніпропетровської області.


Бесплатная юридическая консультация:

2. Чи обов’язково особисто подавати документи для реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання («прописки» чи «виписки»)

Щодо реєстрації місця проживання.

Частинами 2 та 9 ст.6 Закону, пунктами 6 та 8 Правил реєстрації місця проживання передбачені випадки, коли особисто подавати документи до органу реєстрації не обов’язково і це може зробити інша особа.

Так, у разі якщо особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації – це може зробити її законний представник (батьки дитини, опікуни чи піклувальники) або представник на підставі нотаріальної (або прирівняної до неї) довіреності.

Крім того, особа може не йти особисто подавати документи до органу реєстрації, а доручити це відповідному співробітнику «ЖЕКу» або «ОСББ» за місцем свого проживання (посадовій особі виконавців послуг з управління багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного кооперативу, управителя багатоквартирного будинку).

Також, що стосується новонародженої дитини, – документи для реєстрації місця її проживання можуть бути подані під час проведення державної реєстрації народження дитини через органи державної реєстрації актів цивільного стану (у побуті ЗАГС чи РАГС) або під час подання заяви про призначення допомоги при народженні дитини через органи соціального захисту населення.


Бесплатная юридическая консультация:

Щодо зняття з реєстрації.

Ч.1 ст.6, ч.2 ст.7 Закону, пп. 4, 24 Правил передбачають, що реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання. Іншими словами, у разі «прописки» за новою адресою не потрібно попередньо окремо подавати документи про «виписку» зі старої адреси.

3. У який строк після зняття з реєстрації («виписки») необхідно зареєструвати нове місце проживання («прописатися»)

Відповідно до ч.1 ст.6 Закону та п.4 Правил особа зобов’язана зареєструвати своє місце проживання протягом 30 календарних днів після зняття з реєстрації попереднього місця проживання та прибуття до нового. Про цей строк можна не думати, якщо, як зазначалося вище, здійснити реєстрацію за новим місцем проживання одночасно зі зняттям з реєстрації за старою адресою.

Новонароджена дитина має бути зареєстрована за місцем проживання батьками протягом 3 місяців з дня державної реєстрації її народження.

4. Яка відповідальність та покарання за несвоєчасну реєстрацію місця проживання та проживання без реєстрації («прописки»)

Відповідальність за проживання без реєстрації місця проживання передбачена ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо таке правопорушення вчинене вперше, то воно тягне за собою лише попередження, якщо ж повторно (тобто особою, яку протягом року вже притягали до відповідальності за це), – законом передбачено накладення штрафу від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн.).

5. Які документи необхідно подати для реєстрації місця проживання («прописки»)

Відповідно до ст. 6 Закону, пп. 9,18 Правил для реєстрації місця проживання необхідно подати:

Бесплатная юридическая консультация:

1) письмову заяву;

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання;

До таких документів відносяться: паспорт громадянина України; тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне або тимчасове проживання; посвідчення біженця тощо. Якщо питання стосується дитини у віці до 16 років – подається свідоцтво про народження.

3) квитанція про сплату адміністративного збору;

Адміністративний збір станом на 2017 р. складає 27,2 грн. (якщо звернення здійснено у передбачений законом 30-денний строк) або 81,6 грн. (якщо звернення здійснено з пропуском цього строку).


Бесплатная юридическая консультация:

4) документи, що підтверджують право особи на проживання в даному житлі;

Найбільш поширеними документами такого типу є свідоцтво про право власності; ордер; договір найму (піднайму, оренди); рішення суду про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за особою права користування житловим приміщенням або права власності на нього, права на реєстрацію місця проживання.

У разі відсутності зазначених в цьому пункті документів реєстрація місця проживання особи може бути здійснена за згодою всіх власників житла. Зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця проживання неповнолітньої дитини за адресою реєстрації її батьків.

5*) військовий квиток або посвідчення про приписку;

*Лише для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку.


Бесплатная юридическая консультация:

6*) заява про зняття з реєстрації попереднього місця проживання особи;

*Лише у разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання.

7*) документ, що підтверджує повноваження особи як представника та документ, що посвідчує особу такого представника;

*Лише у разі подання заяви не особисто, а представником.

Найчастіше таким документом є нотаріальна (або прирівняна до неї) довіреність.


Бесплатная юридическая консультация:

Цей пункт не поширюється на випадки, коли документи про реєстрацію подаються батьками або усиновлювачами малолітньої дитини.

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

Законом прямо заборонено вимагати для реєстрації місця проживання подання інших (ніж наведено вище) документів (ч.8 ст.6 Закону, п.18 Правил).

6. Які документи необхідно подати для зняття з реєстрації місця проживання («виписки»)

У випадку, коли зняття з реєстрації місця проживання здійснюється окремо (тобто не одночасно з «пропискою») відповідно до ст.7 Закону, п.26 Правил подаються:

1) документ, який є підставою для зняття з реєстрації;


Бесплатная юридическая консультация:

Найчастіше таким документом є заява. Також у відповідних випадках це може бути свідоцтва про смерть; судове рішення про позбавлення права власності на житлове приміщення або права користування житловим приміщенням, про виселення, про визнання особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою; інші документи, які свідчать про припинення підстав на право користування житловим приміщенням (наприклад, закінчення строку дії договору оренди житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (для гуртожитків на час навчання), відчуження житла).

2) документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця проживання;

Найчастіше це паспорт громадянина України. Також, такими документами можуть бути тимчасове посвідчення громадянина України; посвідка на постійне або тимчасове проживання; посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист. Якщо питання стосується дитини у віці до 16 років – подається свідоцтво про народження.

3) квитанція про сплату адміністративного збору;

Станом на 2017 р. адміністративний збір дорівнює 27 грн. 20 коп.


Бесплатная юридическая консультация:

4*) військовий квиток або посвідчення про приписку;

*Лише для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку.

5*) документ, що підтверджує повноваження особи як представника та документ, що посвідчує особу такого представника;

*Лише у разі подання заяви не особисто, а представником. Наприклад, нотаріальна (або прирівняна до неї» довіреність.

Найчастіше таким документом є нотаріальна (або прирівняна до неї) довіреність.

Цей пункт не поширюється на випадки, коли документи про реєстрацію подаються батьками або усиновлювачами малолітньої дитини.

Також необхідно звернути увагу на деякі особливості окремих випадків зняття з реєстрації дітей:


Бесплатная юридическая консультация:

— у разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, якій не виповнилося 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, (тобто необхідний візит обох батьків до органу реєстрації) або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та піклування).

— зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних представників.

— зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку чи піклування, здійснюється за погодженням з органами опіки і піклування.

7. Де реєструватися («прописуватися»), якщо проживаєш в кількох місцях

Згідно з ч.10 ст.6 Закону, п.7 Правил реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. Якщо ж особа проживає у кількох місцях, вона «прописується» за власним вибором за однією з цих адрес. Саме за цією зареєстрованою адресою проживання і буде вестися офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції особі.

8. Скільки коштує реєстрація місця проживання («прописка») та зняття з реєстрації («виписка»)

За реєстрацію та зняття з реєстрації сплачується адміністративний збір (як зазначалося вище, квитанція про його сплату подається разом з пакетом документів). Відповідно до ст.11-1 Закону за реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується:


Бесплатная юридическая консультация:

— 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (станом на 2017 р. – 27 грн. 20 коп.) – якщо звернення здійснено у передбачений законом 30-денний строк (тобто без прострочення);

— 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (станом на 2017 р. – 81 грн. 60 коп.) – якщо звернення здійснено з пропуском передбаченого законом 30-денного строку.

При цьому, якщо реєстрація місця проживання здійснюється одночасно із зняттям з реєстрації попереднього місця проживання – адміністративний збір стягується лише за одну адміністративну послугу (тобто окремо сплачувати збір за зняття з реєстрації та ще раз за реєстрацію не потрібно).

9. У який строк реєструють місце проживання та знімають з реєстрації («прописують» та «виписують»)

Відповідно до ч.1 ст.6, ч.2 ст.7 Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», п.4 Правил реєстрації місця проживання – процедура «прописки» чи «виписки» здійснюється в день подання документів.

Источник: http://www.pozov.com.ua/ua/posts_ua/propyska.html


Бесплатная юридическая консультация:

Прописка в Украине: документы, нюансы регистрации и штрафы

Каждый второй человек сталкивается с проблемой получения прописки в Украине. Это процесс, который требует соблюдения установленных законодательством правил. В прошлом году правила прописки в Украине немного изменились. Какие же документы понадобятся теперь для совершения подобных операций?

Документы для прописки взрослого человека

Взрослый человек может получить прописку в Украине, обратившись в органы местного самоуправления, в ЦНАП или в исполнительные органы сельской местности. Подобные организации выдают перечень бумаг, которые необходимы для совершения таких операций.

Но какие документы нужны для прописки взрослого человека? Их стандартный перечень следующий:

 • заявление, подтверждающее регистрацию места жительства;
 • бумага, в которую вносят основные сведения, связанные с вашим местом жительства;
 • квитанция, подтверждающая то, что вы уплатили сумму административного сбора.
 • договор найма, ордер, договор аренды и прочие документы, которые подтверждают, что вы имеете право на проживание в жилье;
 • право на вселение в жилое помещение, подкрепленное решением судебных органов;
 • признание за вами права собственности на жилое помещение или право его использования;
 • адрес воинской части, если вы проходите службу на территории Украины;
 • прописка в Украине будет получена, если у вас есть право на пребывание в специализированном социальном учреждении или заведении социального обслуживания;
 • граждане, которые подлежат постановке на воинский учет или же уже находятся на воинском учете, должны предоставить военный билет или удостоверение о приписке;
 • заявление о том, что вы желаете сняться с регистрации предыдущего места жительства.

ВАЖНО! Если вдруг вышеописанные документы отсутствуют, место жительства регистрируется с согласия собственника жилья и прочих членов его семьи.

Это документы для прописки взрослого человека, которые нужно будет собрать. Актуальный перечень вам всегда могут подсказать в соответствующих органах.


Бесплатная юридическая консультация:

Что необходимо для прописки ребенка в Украине?

Чтобы прописка ребенка на территории Украины не вызвала проблем, необходимо помнить о существовании важных моментов. На место проживания и прописки ребенка напрямую влияет его возраст. Если ребенку не исполнилось 18 лет, он считается несовершеннолетним. У него есть возможность самостоятельно решить, где он хочет жить.

Прописка ребенка в Украине возрастом до 10-ти лет зависит от места проживания родителей или опекуна. Также на этот процесс влияет местонахождение медицинского или учебного заведения, в котором живет ребенок.

Какие документы нужны для прописки ребенка на территории Украины? Вот их стандартный перечень:

 • заявление, написанное по установленной форме. Бланк вам выдадут в тех органах, в которые вы обратитесь;
 • свидетельство о рождении ребенка;
 • документ, подтверждающий то, что вы уплатили административные сборы;
 • паспорта обоих родителей или, в крайнем случае, одного из них. Понадобится и письменное соглашение второго родителя.

Эти документы для прописки ребенка нужно собрать в обязательном порядке. Если ему еще не исполнилось 14 лет, необходимо согласие от обоих родителей. В момент подтверждения факта прописки нужно пригласить должностное лицо. В особенности это касается тех ситуаций, когда родители ребенка прописаны не по одному адресу. Если прописка ребенка в Украине осуществляется без присутствия одного из родителей, то его согласие необходимо заверить у нотариуса.

Прописать ребенка без согласия второго родителя тоже возможно. Но в таком случае придется обращаться в органы опеки или в суд. В решении судовых органов должна присутствовать фраза «определить место проживания ребенка с матерью или отцом». Чтобы получить такой документ, нужно подать иск в суд с просьбой об определении места прописки ребенка.


Бесплатная юридическая консультация:

Возможна ли прописка ребенка без согласия собственника квартиры? Это реально только в том случае, если речь идет о несовершеннолетнем ребенке. В такой ситуации можно прописать его по своему месту регистрации без ведома собственника жилья. Если вы не знаете, что нужно для прописки ребенка таким способом, то соберите вышеперечисленные документы. Также вам понадобится согласие второго родителя. Порядок прописки ребенка без ведома собственника квартиры остается прежним.

Итак, можно подвести итоги из всего, что сказано выше:

 • ребенок, которому еще не исполнилось 10-ти лет, должен быть прописан с одним из родителей. Для детей, проживающих на территории учебного или лечебного заведения, действуют другие правила. Он прописывается по месту своего нахождения;
 • зарегистрировать место проживания ребенка, которому еще не исполнилось 14-ти лет, можно только с согласия обоих родителей. Но бывают ситуации, что родители прописаны не по одному адресу, а по разным. Именно поэтому второй родитель обязательно должен присутствовать во время подачи документов в соответствующие органы. Если такой возможности у него нет, ему нужно дать свое письменное согласие, которое заверено в нотариальной конторе;
 • можно прописать ребенка и без согласия второго родителя. Однако в такой ситуации придется обращаться в суд с соответствующим иском. Также можно обратиться в органы опеки и попечительства, собрав все необходимые документы;
 • некоторые органы власти требуют принести справку из ЖЭКа, в которой указано, что ребенок не прописан по месту проживания второго родителя. Эти действия нельзя назвать правомерными. В законодательстве подобных требований нет, поэтому вы можете отказаться от предоставления подобного документа.

Чтобы прописать ребенка в Украине, следуйте вышеописанным правилам. Только в таком случае процесс пройдет без лишних проблем. Заранее посетите соответствующие органы, чтобы взять список необходимых для получения регистрации документов. Это позволит вам сэкономить немало времени, ведь вы сразу же приступите к делу.

Документы для прописки новорожденного

Не все знают, обязательна ли прописка в Украине новорожденного ребенка. На самом деле, дополнительных прав ребенку она не дает. Предназначена прописка для того, чтобы государственные органы вели учет граждан на территории Украины.

Прописка новорожденного в Украине совершается методом передачи персональных данных малыша в Государственную миграционную службу органами социальной защиты населения.

Какие документы нужны для прописки ребенка, рассмотрим подробнее:
 • заполненный бланк, который вы получите в соответствующих органах;
 • квитанция, подтверждающая факт оплаты государственной пошлины;
 • свидетельство о рождении малыша;
 • прописка ребенка в Украине требует документов, подтверждающих то, что вы являетесь собственником жилья.

Теперь вы знаете, какие документы нужны для прописки ребенка. Их не так уж и много, поэтому собрать их можно за минимальный временной промежуток. Но важно, чтобы в этом процессе принимали участие оба родителя.


Бесплатная юридическая консультация:

Если вдруг один из родителей не может присутствовать в момент прописки новорожденного, необходимо взять у него письменное разрешение. Документ составляется по шаблону, установленному законодательством. Но он не имеет силы без печати нотариуса. Именно поэтому данный момент нельзя упустить из внимания. В противном случае прописка новорожденного ребенка может значительно затянуться.

Временная прописка в Украине: что необходимо сделать для ее получения?

Регистрация иностранных граждан на территории Украины – это хлопотный и непростой процесс. Временная прописка может быть предоставлена только после трудоустройства человека. Это обязательная процедура, без которой находиться на территории страны невозможно.

Чтобы пребывать в Украине длительный срок, иностранному гражданину понадобится временная прописка в Украине. Это условие установлено в соответствующем законодательстве, поэтому его нарушение влечет уголовную ответственность.

Иностранный гражданин должен зарегистрироваться в ОВИР. Адрес регистрации места проживания подыскивает нерезидент. Но некоторые фирмы могут оказать помощь в решении такого вопроса. Благодаря этому можно сэкономить намного больше времени, поскольку нередко поиски адреса регистрации места проживания вызывают массу проблем и сложностей.

Но какие документы нужны для прописки в Украине на временной основе? Нужно подготовить бумаги, подтверждающие, что собственник жилья дает разрешение на регистрацию нерезидента. Этот документ необходимо заверить у нотариуса. Если подобной бумаги нет, то соответствующие органы не имеют права прописать вас по определенному адресу. Это правило прописано в соответствующем законодательстве, поэтому его нарушение влечет административную и уголовную ответственность.


Бесплатная юридическая консультация:

Конечно, временная прописка в Украине выдается на определенный срок. Всю важную информацию вы сможете уточнить в тех органах, в которые подаете документы. Там вам объяснят особенности срока регистрации и правила, которые помогут ее продлить.

Как в Украине вклеить фото в паспорт не по месту прописки?

Многие люди задают вопрос: можно ли вклеить фото в паспорт не по месту прописки? Это вполне возможно, поскольку в законодательстве прописаны соответствующие пункты.

Документы, необходимые для вклеивания фотографии в паспорт, подают по месту жительства. Для этого нужно обратиться к тем работникам жилищно-коммунальных служб, которые занимаются обслуживанием вашего места проживания. Но вы можете обратиться в органы МВД, минуя ЖЭК, то есть, напрямую. Сюда нужно подать заявление, согласно которому у вас будет возможность вклеить в паспорт новое фото, не нарушая установленное законодательство.

Если вы получали паспорт в одном городе, но в момент необходимости смены фото проживаете в другом месте, вам не придется возвращаться туда, где вы его получали. Вклеить фотографию намного проще, ведь особых проблем подобная операция не вызывает. Это сделают органы МВД, функционирующие на территории того города, в котором вы проживаете на данный момент.

Теперь вы знаете, можно ли вклеить фото в паспорт не по месту прописки. Помните о существовании законодательства, чтобы в любой момент получить возможность отстоять свои права.

Какой штраф за отсутствие прописки предусмотрен в Украине?

Статья 197 Кодекса Украины устанавливает ответственность за проживание без прописки, поэтому необходимо четко придерживаться обозначенных в законодательстве правил. Если проживать без регистрации места жительства, можно получить административное предупреждение. Это первый шаг властей к тому, чтобы оштрафовать человека.

Правонарушение, совершенное повторно в течение 12-ти месяцев, карается более строго. Человек получает штраф за отсутствие прописки, размер которого равен 1-3 минимальным доходам граждан, которые не облагаются налогами.

В законодательстве прописан пункт, касающийся просрочки регистрации новорожденных детей. Выписывается штраф за прописку в том случае, если у родителей не было уважительных причин для такого поступка. Размер штрафа такой же, как и в предыдущем варианте. Родителям придется заплатить от 1 до 3 минимумов доходов, необлагаемых налогами. Однако примечательно то, что предупреждений органы власти не делают. Они сразу же штрафуют людей, руководствуясь правилами, прописанными в соответствующем законодательстве.

Если человек выполнял нормы административного и уголовного законодательства, то размер штрафа уменьшается. Он составит 50% прожиточного минимума на каждый месяц для тех лиц, которые являются трудоспособными. Такой штраф за несвоевременную прописку указан в Налоговом кодексе Украины пунктом 169.1.1.

Итоги

Редакция Maanimo в этой статье рассмотрела основные вопросы, которые касаются получения прописки в Украине в 2019 году. Вам необходимо собрать все нужные документы и принять во внимание важные нюансы. Только в таком случае данный процесс не вызовет у вас проблем и сложностей. Также в статье указана актуальная нормативно-правовая документация, которая поможет отстоять вам свои права. Если у вас есть вопросы, можете их задавать в комментариях.

Источник: http://maanimo.com/helpful/propiska-v-ukraine

Businessman.pp.ua

Інтернет бізнес

Главное меню

Прописка і реєстрація в Україні: що потрібно знати про нову систему

Прописка і реєстрація, які документи потрібні в Україні 2018

З 4 квітня 2016 року в Україні змінилися правила реєстрації місця проживання громадян. Прописка стала реєстрацією. Тепер реєстрацією займається не Державна міграційна служба (паспортні столи), а місцеві органи влади. У великих містах функції прописки і реєстрації тепер виконують Центри з надання адміністративних послуг, а в селах і селищах сільські ради.

У цій статті ми розглянемо всі важливі моменти за пропискою і реєстрації в Україні на 2018 рік. Як прописатися і скільки це коштує. Які потрібні документи для прописки і як відбувається сама процедура реєстрації. Як прописати новонароджену дитину. Що таке тимчасова реєстрація. Як виписатися з квартири і виписати дитину або колишнього власника. Відповіді на ці та багато інших питань ви знайдете в нашій статті.

Як прописатися і отримати реєстрацію

Згідно із законом отримати реєстрацію можна тільки в одному місці проживання, перебувати при цьому людина може де завгодно. Місцем постійного проживання вважається та адреса, за якою він живе понад 6 місяців на рік. Він може виїхати з дому тимчасово на 2-3 місяці і потім повернутися назад. Реєструватися при цьому йому ніде не потрібно.

Реєстрація місця проживання носить повідомний характер. Іншими словами, людина просто повідомляє державі про те, де він проживає.

Чим відрізняється реєстрація від прописки

Прописка прийшла до нас ще з радянських часів. Щоб прописатися, потрібно було отримати дозвіл адміністративних органів. Існували певні обмеження і ліміти для приїжджих, наприклад, при прописці у великих містах. А також було обмеження по мінімальній житлової площі квартири на кожного прописаного.

Для отримання реєстрації вам потрібно тільки підтвердити право проживання за даною адресою. Більше ніяких обмежень немає. Реєстрація ніяк не пов’язана з правом власності і носить повідомний характер. Для реєстрації потрібен істотно менший перелік документів, ніж для прописки.

Таким чином, можна зробити висновок, що реєстрація — це полегшений або спрощений варіант прописки. Прописка і реєстрація — це слова-синоніми, які мають близький сенс і схожий зміст.

Які права дає прописка і реєстрація

Реєстрація є обов’язковою умовою для отримання від держави певних пільг і гарантій. Зокрема, за місцем проживання проводиться наступне:

Видача внутрішнього паспорта. Оформлення закордонного паспорта. Отримання водійського посвідчення. Отримання ідентифікаційного коду платника податків. Відновлення втрачених документів. Реєстрація автомобіля. Оформлення проїзного документа на дитину. Реєстрація підприємництва. Виплата пенсій, допомоги з безробіття, догляду за дитиною. Подання податкової декларації. Надання безоплатної медичної допомоги. Оформлення дитини в садок і школу. Голосування на виборах. Банківські послуги — отримання кредиту, оформлення іпотеки. Отримання земельного паю. Привід для оплати інших ставок оренди землі, страховки автотранспорту.

Документи для реєстрації місця проживання

Паспорт або інший документ, що його замінює. Це може бути вид на проживання, посвідчення біженця та інші документи. Для неповнолітніх — свідоцтво про народження.

Квитанція про сплату держмита.

Талон зняття з реєстрації. Талон не потрібен, якщо зняття і реєстрація проводяться одночасно.

Документ, що підтверджує право на проживання за даною адресою. Це може бути документ на право власності, договір оренди квартири або письмова згода власника житла. Для оформлення згоди власника потрібно його особиста

Присутність при подачі заяви і свідоцтво про право власності на квартиру.

Для військовозобов’язаних — військовий квиток або приписне свідоцтво з відповідною відміткою військкомату.

Вартість прописки і реєстрації в Україні

Вартість реєстрації і виписки з колишнього місця проживання однакова. Адміністративний збір становить 0,0085 від розміру мінімальної заробітної плати. На даний момент мінімальна зарплата в Україні 3200 гривень. Виходячи з цього ціна послуги за пропискою і реєстрації становитиме 27,2 гривні.

Якщо одночасно зніматися з реєстрації і прописуватися за новим місцем проживання, то адміністративний збір сплачується тільки 1 раз. Вигідніше за одне звернення в центр адміністративних послуг і виписатися і прописатися, тоді ви і час заощадите і гроші.

У разі простроченого терміну реєстрації понад 30 днів стягується адміністративний збір за підвищеною ставкою в 0,0255 від мінімальної зарплати. На 2018 рік він становить 81 гривню.

Прописка дитини до 14 років

Дитина може бути зареєстрований тільки за місцем проживання одного з батьків, причому згода власника житла для цього не потрібна.

Якщо батько і мати прописані за різними адресами, місце проживання реєструють з одним з них. При цьому потрібна письмова згода другого з батьків. Таку згоду отримувати не потрібно, якщо місце проживання дитини визначено рішенням суду або органом опіки.

Якщо відомості про батька дитини внесені до свідоцтва про народження зі слів матері, потрібно надати виписку з Державного реєстру актів цивільного стану про внесення такої інформації.

Документи для реєстрації дитини до 14 років

Заява. Свідоцтво про народження. Квитанція про сплату мита. Паспорт одного з батьків, до якого прописується дитина. Нотаріальна згода другого з батьків або його особиста присутність і паспорт.

Як прописати новонароджену дитину

Зареєструвати місце проживання новонародженої дитини можна прямо в пологовому будинку або при подачі документів в органи соціального захисту для отримання допомоги на дитину.

Подати документи на реєстрацію і отримати свідоцтво про народження можна в пологовому будинку. Для цього потрібно:

Медичне свідоцтво про народження, яке видається в пологовому будинку.

Якщо батьки перебувають у шлюбі і мають одне прізвище, потрібні їхні паспорти та свідоцтво про шлюб. Присутність батька в цьому випадку не обов’язкова.

Якщо батьки перебувають у шлюбі, але мають різні прізвища, потрібні їхні паспорти, свідоцтво про шлюб і заяву про прізвище дитини. Присутність обох батьків обов’язкова. Якщо один з них присутнім бути не може, то його підпис на заяві потрібно завірити нотаріально. Подати підписану заяву може другий батько, при цьому він повинен мати нотаріально завірене доручення.

Якщо батьки в шлюбі не перебувають, але батько визнає батьківство — потрібні паспорти та заяву про визнання батьківства, присутність обох батьків обов’язково. Якщо хтось не може бути присутнім, то потрібна від нього довіреність.

Якщо мати не перебуває у шлюбі і від батька немає визнання батьківства, потрібен паспорт матері і її заява про запис відомостей про батька з її слів.

Прописати новонародженого потрібно протягом 3 місяців з моменту народження.

Якщо дитина не отримала свідоцтво про народження і реєстрацію місця проживання в пологовому будинку, то після виписки з пологового будинку свідоцтво можна отримати тільки в РАГСі, а реєстрацію можна оформити в Центрі надання адміністративних послуг або в органах соціального захисту при оформленні допомоги на дитину.

Яка обов’язкова умова прописки новонародженої дитини

Прописати новонароджену дитину можна тільки за місцем реєстрації обох батьків або одного з них, причому незалежно від того, чи є батьки власниками житла або тільки зареєстровані в ньому. Згода власника житла для прописки дитини не потрібна.

Таким чином, прописка хоча б одного з батьків є обов’язковою для того, щоб можна було прописати новонароджену дитину.

Прописка в Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі

У всіх великих містах України правила прописки не відрізняються. Потрібно звернутися в Центр надання адміністративних послуг відповідно до місця вашого проживання. Для початку потрібно записатися, а далі прийти на прийом.

Оформляється реєстрація або прописка за 1 звернення. Записатися можна по телефону, який можна знайти в інтернеті за запитом центр адміністративних послуг і назва вашого міста.

Відмінності є в невеликих селищах і селах. Там немає центрів надання послуг і потрібно звернутися до місцевих органів влади.

Тимчасова реєстрація в орендованій квартирі

Якщо у вас є офіційний договір оренди квартири, то прописатися в ній ви можете і без згоди власника, просто звернувшись в центр адміністративних послуг в вашому місті чи в інші органи реєстрації.

Для цього вам знадобиться:

Договір оренди квартири Заява Квитанція про оплату адміністративних послуг

Важливо, щоб ваш договір оренди був прийнятий реєстратором і відповідав внутрішнім розпорядженням центру — він повинен бути завірений нотаріально чи ні. Але при наявності офіційного договору прописатися цілком реально.

Так само в Україні існує цілий ринок послуг тимчасової реєстрації за грошову плату. Такі власники реєструють в одній квартирі по 50 чоловік і заробляють гроші.

Покарання, якщо немає реєстрації

За порушення правил і термінів реєстрації передбачена адміністративна відповідальність. Термін реєстрації для дорослих — 30 днів, для новонароджених дітей — 3 місяці. У перший раз виноситься попередження. За повторне порушення — штраф від 27 до 81 гривні.

Правила реєстрації військовозобов’язаних

При зміні місця проживання всі чоловіки призовного віку, а також військовозобов’язані жінки повинні особисто з’явитися до військкомату і зареєструвати своє нове місце проживання. Військкомат видає талончик, який разом з військовим квитком або приписним свідоцтвом потрібно принести в Центр надання адміністративних послуг.

Іноді військкомат при постановці на облік може зажадати пройти медкомісію, здати аналізи або пройти медогляд лікарів в поліклініці. На це може знадобитися досить багато часу. Це потрібно враховувати.

Чи можна прописатися за дорученням

Для прописки не обов’язково подавати документи особисто. Від вашого імені це може зробити представник, який має нотаріально завірене доручення.

Виняток становлять військовозобов’язані, які повинні особисто з’явитися до військкомату для реєстрації свого нового місця проживання. Тому військовозобов’язані і призовники не можуть прописатися за дорученням.

Куди вносяться відомості про прописку

У старих паспортах-книжечках, які видавалися з 1993 року, є спеціальні сторінки, куди ставлять штамп про прописку.

Якщо у вас паспорт нового зразка, які видаються з 2015 року у вигляді ID-картки — інформація про реєстрацію вноситься в безконтактний електронний носій цієї картки. Іноді, якщо немає можливості відразу внести дані про прописку на електронний носій, то при отриманні такого паспорта власнику видають довідку на папері про реєстрацію місця проживання.

Як виписатися з квартири

Процедура виписки аналогічна прописці. Ви приходите в Центр адміністративних послуг, пишете заяву і пред’являєте інші необхідні документи.

Якщо ви хочете виписатися і одночасно прописатися за іншою адресою, то вам достатньо прийти в Центр за новим місцем проживання. В цьому випадку виписку і прописку зроблять одночасно.

Для військовозобов’язаних і призовників необхідно перед випискою або пропискою отримати талончик у військкоматі.

Документи для виписки з квартири

Паспорт. Заява. Квитанція про сплату адміністративного збору. Військовий квиток або приписне свідоцтво для військовозобов’язаних.

Як виписатися без відвідування військкомату

Ніяк. Виписатися без військкомату не вийде. Для чоловіків призовного віку особисте відвідування військкомату обов’язкове.

Якщо немає військового квитка

Бувають ситуації, що військовий квиток або приписне свідоцтво втрачено або зіпсовані. В цьому випадку відновлювати їх потрібно тільки в військоматі.

Доведеться писати заяву на відновлення документа і проходити медичну комісію на предмет придатності до військової служби.

Тільки після отримання нового військового квитка ви зможете зареєструвати зміну адреси місця проживання та отримати відповідну довідку.

Чи можна виписатися з квартири за дорученням

За дорученням виписатися можуть тільки невійськовозобов’язані. Для цього довірена особа повинна пред’явити нотаріально завірену довіреність і паспорт.

Довіреність повинна передбачати повноваження на виписку довірителя з правом підпису і подачі від нього всіх необхідних документів.

Як виписати людину з квартири без його згоди

Виписка з квартири — справа добровільна. Виписати людину з квартири без його згоди можна тільки через суд. Але зробити це не завжди просто. Повинні бути для цього причини і підстави.

Які підстави для виписки людини без його згоди через суд

Якщо квартира знаходиться в приватній власності, то непроживання прописаного людини протягом 1 року буде підставою для його виписки через суд. Але потрібні докази тривалої відсутності людини, щоб суд прийняв таке рішення. Це можуть бути свідчення сусідів чи підтвердження проживання людини за іншою адресою, наприклад, в іншому місті або за кордоном.

Якщо мешканець був прописаний в квартирі незаконно.

Якщо ви купили квартиру з прописаними колишнім власником.

Якщо в купленій квартирі прописані члени сім’ї колишнього власника.

У зв’язку зі смертю прописаного мешканця.

Якщо мешканець визнаний судом зниклим без вести.

Але не завжди тривале непроживання за місцем прописки буде підставою для зняття з реєстрації. Є поважні причини, які не дозволять виписати людину з квартири, незважаючи на тривалу відсутність. Скільки часу бала людина відсутня — 1 рік або 5 років — значення не має. Виписати з квартири його не можна. Ось деякі з цих причин.

У яких випадках не можна виписати людину з квартири

Призов на строкову військову службу. Виїзд на лікування. Тривале відрядження, експедиція, в тому числі за кордон. Робота моряків на суднах далекого плавання. Перебування в місцях позбавлення волі. Перебування в АТО, на війні. Перебування в полоні. Перебування інваліда в соціальному закладі або людей похилого віку в будинку для літніх людей. Не можна виписати дитину, передану на виховання родичам, в прийомну сім’ю або дитячий будинок.

У цих випадках термін відсутності людини за місцем реєстрації в 1 рік буде відраховуватися після закінчення дії поважної причини, тобто після закінчення військової служби, повернення з місць позбавлення волі і так далі.

Як виписати з квартири колишнього власника

Ви купили квартиру, а колишній власник не виписався. В цьому випадку виписати його з квартири можна незалежно від того, як довго він в ній не проживає. Потрібно подавати позовну заяву до суду, але працювати тут будуть зовсім інші норми законодавства.

Що робити після отримання позитивного рішення суду про виписку

Потрібно звернутися в Центр надання адміністративних послуг, написати заяву про зняття з реєстрації, докласти рішення суду і сплатити адміністративний збір.

Коли не потрібно звертатися в суд для виписки

Якщо підставою для прописки мешканця в квартирі був договір оренди і термін його дії закінчився, то звертатися до суду для виписки в такому випадку не буде потрібно.

Як виписати з квартири члена сім’ї колишнього власника

Ви купили квартиру, власник з неї виписався або з самого початку не був прописаний. Але залишився прописаним його далекий родич. Наприклад, він живе в квартирі і йти йому нікуди, а виписуватися не хоче. Або знаходиться в ув’язненні, в рейсі, в розшуку, живе за кордоном. Що робити в такому випадку?

Це більш складна ситуація. Вирішується тільки через суд. Справа може тривати довго і доставити багато клопоту. Тому краще не допускати такого розвитку подій і не купувати квартиру з прописаними в ній мешканцями.

Як виписати з квартири дитину до 14 років

До цього віку дитина повинна проживати з батьками або з одним з батьків. Для зняття його з реєстрації потрібна згода обох батьків.

Виписати дитини з квартири можна тільки разом з одним із батьків. Одну дитину виписати не вийде. Які документи потрібні при виписці дитини:

Заява. Свідоцтво про народження. Квитанція про сплату збору.

Якщо батьки прописані за різними адресами, то виписати дитину з одним з батьків можна при наявності письмової згоди другого з батьків, який має бути особисто. Тобто батьки повинні подавати заяву на виписку дитини разом.

Якщо один з батьків не може бути присутнім на виписці, потрібно надати його письмову нотаріально засвідчену згоду.

Якщо один з батьків не згоден на виписку дитини

Виписати дитини без згоди другого з батьків можна за рішенням суду або з дозволу органу опіки та піклування.

У деяких випадках рішення суду про розлучення містить пункт про проживання дитини з одним з батьків. Якщо такої фрази немає або розлучення не було, потрібно подавати окремий позов для визначення місця проживання дитини.

Коли потрібна згода органу опіки для виписки дитини

Така згода потрібна тільки при виписці дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. В інших випадках згода органу опіки не потрібна.

Чим відрізняється право власності від прописки

Зареєстрована людина має право проживати в квартирі, тобто має право користування житловим приміщенням. Власник має право не тільки володіти і користуватися, але також розпоряджатися квартирою — продати, подарувати, обміняти, заповідати.

Підсумки за пропискою і реєстрації

У багатьох державах інститут прописки ліквідовано повністю. У Греції, наприклад, облік громадян ведеться за місцем роботи. У Франції та Великобританії місце проживання пов’язано з оплатою комунальних послуг. У США облік ведеться департаментом транспорту при реєстрації автомобіля або видачі посвідчення водія.

Людина може вільно переміщатися і вибирати будь-яке місце для життя. Україна теж до цього прагне, роблячи послідовні кроки в обраному напрямку.

Пішла в минуле радянська система прописки, яка мала дозвільний характер — для проживання потрібно було отримувати дозвіл від держави. Сучасна система реєстрації носить повідомний характер — ми ставимо до відома державу про своє місце проживання.

Введення електронних ID-паспортів і створення єдиної бази даних дозволить з часом відмовитися і від інституту реєстрації. Наша країна в найближчому майбутньому перейде до автоматичного обліку громадян шляхом добровільного електронного декларування місця проживання. При цьому можна буде до мінімуму скоротити кількість необхідних для людини документів. Повністю відмовитися від паперових довідок, підписів і печаток.

Це значно спростить людям життя і дозволить інтегруватися в сучасний європейський світ. Не буде питань які документи потрібні для прописки або реєстрації. Людина буде просто повідомляти своє місце проживання і все. А прописка дітей або новонароджених буде відбуватися автоматично. Але це все в майбутньому. Сподіваємося, ви розібралися як відбувається реєстрація в Україні зараз і навіщо потрібна прописка.

Источник: http://businessman.pp.ua/propiska-i-reyestraciya-v-ukraini-shho-potribno-znati-pro-novu-sistemu/

This article was written by admin

×
Юридическая консультация онлайн